http://klik.890m.com/ 2017-02-06T18:43:32+00:00 weekly Purple ants/הנמלים הסגולות

Purple ants/הנמלים הסגולות

ants

במשפחת הנמלים קיימים כ-4,000 סוגים, שרוב בו חיים באזורים הטרופיים.
הנמלים קרובות לדבורים ולצרעות, ולרוב המינים יש שש רגליים וזוג מחושים, שמשמשים להריח
למישוש ולתקשורת בין אחד לשני באותו מין. לסתותיהן של הנמלים חזקות, ולרוב המינים יש עיניים.
הנמלים הן חרקים חברותיים, והן חיים במשפחות או במושבות גדולות.
מלכות, פועלות וזכרים.
בכל מושבה של נמלים מצויות שלוש צורות של נמלים: מלכה, פועלות וזכרים.
המלכה היא נקבה, שבגופה מתפתחות הביצים.
הנמלים האחרות ממין נקבה שבמושבת הנמלים אינן יכולות להטיל ביצים, והן משמשות כפועלות במושבה: הן בונות את הקן,
תרות אחר מזון ומטפלות ברימות. יש גם פועלות, שראשן גדול במיוחד ולסתותיהן חזקות. הן קרויות "חיילים".
בלסתותיהן רבות העוצמה הן מבתקות ומועכות חרקים וזרעים המובאים אל הקן.
בשעת הצורך הן מגינות בעזרתן על הקן מפני אויבים, המבקשים לחדור אליו מבחוץ.
בכמה מיני נמלים יכולות הנקבות לעקוץ את אויביהן.
במינים אחרים, לרבות נמלת הקציר, שהוא המין הנפוץ ביותר בארץ, מתגוננות הנקבות בצורה שונה:
הן נושכות את תוקפיהן בלסתותיהן העליונות ומפרישות לתוך הפצע שנוצר טיפה זעירה של חומצת-נמלים.
נשיכתן או עקיצתן של רוב הנמלים כמעט אינה מכאיבה, אך באוסטרליה יש נמלים גדולות,
שאורכן עולה על שני ס"מ, שעקיצתן גורמת כאבים עזים.
לעיתים קרובות, בעיקר בתקופת הרבייה, מצויים במושבת הנמלים גם זכרים רבים, שאינם עושים כל מלאכה.
להם ולמלכות יש כנפיים, שבעזרתן הם מעופפים בעת מעוף הכלולות.